Μπορώ να συνεχίσω να παίρνω αντίγραφα των εγγράφων μου σε έντυπη μορφή;

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-documents, διακόπτεται αυτόματα η ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων σε έντυπη μορφή. Εάν προτιμάτε την ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων σας σε έντυπη μορφή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία e-documents, μέσω του μενού Η Ασφάλισή σας > Τα προσωπικά σας στοιχεία > e-documents. Εναλλακτικά, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 329 5111.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υπηρεσίας e-documents είναι δυνατή το λιγότερο κάθε 3 μήνες από την προηγούμενη τροποποίηση, και αφορά στην επόμενη ειδοποίηση πληρωμής.