Κάθε πότε εκδίδεται ένα e-document;

Εξαρτάται από το είδος του εγγράφου:

  • Για τα ηλεκτρονικά αντίγραφα συμβολαίων: σε κάθε ανανέωση του συμβολαίου.
  • Για τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αποδείξεων πληρωμής: με κάθε εξόφληση ασφαλίστρων.
  • Για τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλίστρων: κάθε φορά που προκύπτει οφειλή που σχετίζεται με το συμβόλαιό σας.