Γιατί να επιλέξω την υπηρεσία e-documents;

Για την ευκολία, την πληρέστερη ενημέρωση και την ασφάλεια που σας προσφέρει. Πλέον, μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα, μέσω e-mail, τη στιγμή που εκδίδεται το ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγγράφου που σχετίζεται με την ασφάλισή σας και να διατηρείτε αρχείο στο ασφαλές περιβάλλον του Χώρου Πελατών. Επιπλέον, συμβάλλετε στη μείωση κατανάλωσης χαρτιού, προστατεύοντας το περιβάλλον.