Για πόσο διάστημα θα είναι διαθέσιμο online το αντίγραφο του εγγράφου μου;

Ανάλογα με το είδος του εγγράφου, το ηλεκτρονικό του αντίγραφο θα παραμείνει διαθέσιμο στον Χώρο Πελατών για:

  • Όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αν πρόκεται για ηλεκτρονικό αντίγραφο συμβολαίου ή/και απόδειξης πληρωμής.
  • Μέχρι να εξοφληθούν τα σχετικά ασφάλιστρα, αν πρόκειται για ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων.