Έχω χάσει το συμβόλαιό μου και θέλω αντίγραφο. Τι κάνω;

Θα πρέπει να στείλετε θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση απώλειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, είτε απευθείας στην Εταιρία, αναγράφοντας τη διεύθυνση αλληλογραφίας.