Τι κάνω αν δεν έχω λάβει ειδοποίηση πληρωμής;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, ή εναλλακτικά με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 800 11 93800 ή στο 210 32 95111, για να ενημερωθείτε για τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν.