Τι είναι η υπενθύμιση πληρωμής ασφαλίστρων;

Είναι έγγραφη επικοινωνία της εταιρίας με εσάς, με σκοπό αφενός την υπενθύμιση της υποχρέωσης εξόφλησης, αφετέρου την ενημέρωσή σας ότι το ασφαλιστήριο, εφόσον δεν πληρωθεί θα ακυρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήψη της επιστολής υπενθύμισης.