Τι κάνω σε περίπτωση ζημιάς του σκάφους μου;

Συμπληρώστε το έντυπο αναγγελίας ζημιάς και προωθήστε το στο Τμήμα Ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Generalclaims@groupama.gr, ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.