Τι κάνω σε περίπτωση ζημιάς της κατοικίας μου ή της επιχείρησής μου;

Προωθήστε την αναγγελία ζημιάς σας στο Τμήμα Ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Generalclaims@groupama.gr, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία:

  • Επωνυμία ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Διεύθυνση συμβάντος
  • Ημερομηνία ζημιάς
  • Περιγραφή ζημιάς
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας

ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.