Υποβολή παραπόνου

Εάν είστε πελάτης και επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτό παράπονο, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα ή επιλέξτε έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια.


Μπορείτε επίσης να υποβάλετε παράπονο:

  • ηλεκτρονικά, με email στο complaints@groupama.gr
  • ταχυδρομικώς, υπόψη του Τμήματος Διαχείρισης Παραπόνων στη διεύθυνση:
    Λεωφ. Συγγρού 213-215, 17121 Νέα Σμύρνη

Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί με άμεση επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας και γραπτή απάντηση εντός 50 εργάσιμων ημερών.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, οφείλει να εξηγήσει γραπτώς τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Εάν δεν σας ικανοποιεί η τελική απάντηση της Εταιρείας, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε την καταγγελία σας σε τρίτους θεσμικούς φορείς:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458

Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων.

Παράπονα