Ομαδική Ασφάλεια Υγείας για Επιχειρήσεις

Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας αποτελεί στην πραγματικότητα το κεφάλαιό της. Κάθε λοιπόν επένδυση που συνεισφέρει στην ικανοποίηση των εργαζομένων και φυσικά στην αύξηση της παραγωγικότητας είναι εξαιρετικά σημαντική, και η ομαδική ασφάλεια υγείας εργαζομένων είναι μία τέτοια παροχή με πολλαπλά οφέλη.

Η ομαδική ασφάλιση υγείας για επιχειρήσεις αφορά σε εκείνα τα ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουν ιδιωτική ασφάλιση στους εργαζόμενους μιας εταιρείας αλλά και σε εξαρτώμενα μέλη, όπως οι σύζυγοι και τα παιδιά, προσφέροντας καλύψεις για την υγεία σε ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο παροχών, πέρα από την κοινωνική δημόσια ασφάλιση.

Ουσιαστικά, ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα αποτελεί μία επιπλέον παροχή μιας επιχείρησης προς το ανθρώπινο δυναμικό της. Μάλιστα στις μέρες μας τέτοιες παροχές είναι αρκετά διαδεδομένες, καθώς οι σύγχρονες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, αναγνωρίζουν τα πολλαπλά οφέλη που τους προσφέρει. Οφέλη που στο σημερινό επαγγελματικό στίβο θεωρούνται σημαντικά. Γιατί ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας:

 • χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, προστατεύοντάς τους από πιθανούς κινδύνους και προβλήματα υγείας
 • αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία κάθε επιχείρησης
 • προσελκύει ικανά στελέχη από την αγορά εργασίας
 • ενισχύει το εισόδημα και συνεπώς την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
   

Τι καλύπτει η ομαδική ασφάλεια υγείας;
 

Οι καλύψεις που προσφέρουν τα ομαδικά συμβόλαια υγείας διαθέτουν δύο βασικούς πυλώνες, τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα ή αλλιώς τις εξωνοσοκομειακές παροχές.

Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορά στην κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση νοσηλείας στο δίκτυο των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων με την ασφαλιστική εταιρεία. Συμπεριλαμβάνεται λοιπόν η κάλυψη εξόδων για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο το οποίο προβλέπει έξοδα δωματίου, αμοιβές χειρουργού, αμοιβές αναισθησιολόγου, διαγνωστικές εξετάσεις, κ.λ.π..

Οι εξωνοσοκομειακές παροχές από την άλλη, αφορούν στα έξοδα που προκύπτουν από τις ιατρικές επισκέψεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις λοιπές ιατρικές πράξεις σε συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών και διαγνωστικών κέντρων, αλλά και το κόστος φαρμακευτικής αγωγής.

Επιπλέον, προβλέπεται και η κάλυψη μητρότητας. Πρόκειται για παροχή που αφορά καθαρά στο κόστος του τοκετού για την ασφαλισμένη μέλλουσα μητέρα και καταβάλλεται είτε σε μορφή επιδόματος είτε ως κάλυψη των εξόδων του τοκετού.

Τι δεν καλύπτει η ομαδική ασφάλεια υγείας;
 

Στα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν παρέχονται καλύψεις για:

 • Αυτοτραυματισμούς
 • Θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Αισθητικές ή πλαστικές εγχειρήσεις
 • Θεραπείες ψυχικών και πνευματικών διαταραχών

Βέβαια, καλό είναι να γνωρίζεις ότι ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και το πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα οι ανωτέρω εξαιρέσεις να καλυφθούν, ενώ, από την άλλη πλευρά, είναι εφικτό να υπάρξουν και επιπλέον εξαιρέσεις στο ομαδικό πρόγραμμα.

Πως αποζημιώνουν τα ομαδικά προγράμματα υγείας;
 

Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι δυνατό να αποζημιώνουν τους συμβαλλόμενους με δύο τρόπους. Είτε με απευθείας πληρωμή στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία ή Διαγνωστικά κέντρα, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση του ασφαλισμένου, είτε με απολογιστική πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει να πληρώσει το κόστος της νοσηλείας του και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία ενώ το οφειλόμενο ποσό κατατίθενται στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αξίζει να γνωρίζεις ότι η απολογιστική πληρωμή είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, εφόσον η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα, και μέσω των e-claims.

Πόσο κοστίζει η ομαδική ασφάλεια υγείας για την επιχείρηση;
 

Πρόκειται για ένα εύλογο ερώτημα που θέτουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να προσφέρουν επιπρόσθετες παροχές στους εργαζομένους τους.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος της ομαδικής ασφάλειας υγείας είναι προσιτό και, όπως συμβαίνει με κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο, η τιμή καθορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν εξαρτάται από:

 • τον αριθμό των εργαζομένων
 • τις ζητούμενες καλύψεις και τα όριά τους που θα συμπεριληφθούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα
 • το μέσο όρο της ηλικίας των εργαζομένων.

Επιπλέον, το κόστος για κάθε εργαζόμενο καλύπτει ένα ετήσιο ποσό, ενώ τα ασφάλιστρα για ομαδική ασφάλιση υγείας θεωρούνται παραγωγική δαπάνη και συνεπώς απολαμβάνουν φορολογικής απαλλαγής έως του ποσού των 1.500 ευρώ ανά έτος και ανά εργαζόμενο.

Ομαδική Ασφάλιση Υγείας από τη Groupama
 

H Groupama μέσα από τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας προσφέρει λύσεις για την ασφάλιση των εργαζομένων τόσο των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των σωματείων, ενώσεων και των συλλόγων.

Κάθε επιχείρηση, με τα ομαδικά προγράμματα της Groupama, μπορεί να προσφέρει στο προσωπικό της μια ολοκληρωμένη προστασία σε θέματα υγείας, συμπληρώνοντας την κοινωνική και ατομική ασφάλιση κάθε εργαζόμενου.

Επιπλέον, η Groupama, με την απόκτηση ενός ομαδικού συμβολαίου, προσφέρει πρόσβαση στο σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο διαχείρισης ομαδικών συμβολαίων Group Clients Portal. Ένα εργαλείο μέσα από το οποίο τόσο οι διαχειριστές του συμβολαίου, όσο και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι αποκτούν τη δυνατότητα εφαρμογής πολλών λύσεων.

Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι των ομαδικών συμβολαίων νοσοκομειακής περίθαλψης της Groupama απολαμβάνουν πρόσθετες δωρεάν υπηρεσίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

 • επισκέψεις σε εφημερεύοντες γιατρούς βασικών ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
 • προγραμματισμένες επισκέψεις σε γιατρούς πολλών ειδικοτήτων στα τακτικά εξωτερικά Ιατρεία
 • διαγνωστικές εξετάσεις σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά έως ενός ποσού.

Η ομαδική ασφάλιση υγείας αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων που επενδύουν στην ασφάλεια των εργαζομένων τους και επιδιώκουν να προσφέρουν στο προσωπικό τους ένα περιβάλλον σιγουριάς. Έτσι, οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι και συνεπώς αυξάνεται η παραγωγικότητά τους και οι επιχειρήσεις στηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο.

Εγγραφείτε στο Newsletter