Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Mία από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές παροχές που μπορεί να προσφέρει κάθε σύγχρονη επιχείρηση στους εργαζομένους της είναι η ομαδική ασφάλιση. Παρέχοντας σημαντικά οφέλη τόσο στο προσωπικό, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, η ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη.  

Τι είναι η ομαδική ασφάλιση εργαζομένων;
 

Πρόκειται για έναν ασφαλιστικό κλάδο που διαφέρει τόσο από την κοινωνική ασφάλιση, όσο και από την ατομική ασφάλιση. Προσφέροντας καλύψεις που ουσιαστικά συμπληρώνουν την κοινωνική ασφάλεια και τα κενά των δημόσιων οργανισμών, ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας σε κάθε εργαζόμενο. Επιπλέον, ολοκληρώνει την ασφαλιστική φιλοσοφία η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από εκείνους της κοινωνικής, της ατομικής και της ομαδικής ασφάλισης. 

Η ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού είναι λοιπόν ένα “εργαλείο” για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, αλλά και τους οργανισμούς, όπως είναι τα Σωματεία, οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις. Περιλαμβάνει μάλιστα καλύψεις που σχετίζονται αφενός με τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, και αφετέρου θέματα αποταμίευσης αλλά και συνταξιοδότησης

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης
 

Είναι φανερό ότι η ομαδική ασφάλιση προσφέρει οφέλη στους εργαζόμενους. Ωστόσο, υπάρχουν αντίστοιχα οφέλη και για τις επιχειρήσεις που την επιλέγουν. Δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη, η ομαδική ασφάλιση προσωπικού ενισχύει την εικόνα και το κύρος μιας επιχείρησης, επενδύοντας στην έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός της προς τους εργαζομένους της. Επιπλέον, παρέχει ένα ακόμη κίνητρο τόσο για εκείνους που ήδη εργάζονται στην εταιρεία, όσο και για εκείνους που θέλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Αποτελεί δηλαδή ένα σίγουρο πόλο έλξης για νέα δυναμικά στελέχη από την αγορά. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ομαδικά προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμβαλλομένων και δεδομένου ότι τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης προσφέρεται μία επιπλέον παροχή στους εργαζομένους με υψηλή ανταπόδοση. 

Από την άλλη, το εισόδημα των εργαζομένων προστατεύεται με ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, το οποίο δίνει πρόσβαση τόσο στους ίδιους όσο και στα μέλη της οικογένειάς τους, σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε ιδιωτικούς παρόχους υγείας με ελεγχόμενο κόστος, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική τους ασφάλεια. Παράλληλα, αποτελεί αφενός κίνητρο και αφετέρου ανταμοιβή, προτάσσοντας το αίσθημα ασφάλειας που κάθε εργοδότης επιθυμεί να νιώθουν οι συνεργάτες του.

Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας: Οι καλύψεις
 

Όπως σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα, έτσι και στα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης προσωπικού προβλέπεται μια σειρά καλύψεων για τα προγράμματα ζωής, ατυχήματος και υγείας. Αυτές οι καλύψεις περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): 

 • Ασφάλεια Ζωής
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια
 • Θάνατος από ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
 • Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος)
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Παροχές Μητρότητας
 • Οδοντιατρική Κάλυψη
 • Προληπτικος Έλεγχος (Checkup)
 • Ψυχοθεραπευτική Φροντίδα εξ΄ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα

Ομαδικό αποταμιευτικό - συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 

Μέσα από ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης, παράλληλα με τις καλύψεις που αφορούν στην υγεία, δίνεται μια ακόμα σημαντική δυνατότητα. Αυτή της αποταμίευσης. 

Τα αποταμιευτικά - συνταξιοδοτικά προγράμματα, είναι προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν τόσο από τον εργοδότη όσο και από τους εργαζόμενους. 

Πρόκειται, δηλαδή, για επένδυση των εισφορών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από την αρχή του κάθε προγράμματος, ενώ κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα γίνουν σε εγγυημένο επιτόκιο ή σε αμοιβαία κεφάλαια. Φυσικά, το περιεχόμενο του ατομικού λογαριασμού κάθε εργαζόμενου του αποδίδεται όταν συνταξιοδοτείται. 

Με τα ομαδικά αποταμιευτικά - συνταξιοδοτικά προγράμματα μια επιχείρηση αναγνωρίζει ουσιαστικά στην πράξη την πολυετή προσφορά και στήριξη των εργαζομένων της, ενώ συμμετέχοντας και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα αντίστοιχα προγράμματα διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες για το δικό τους αύριο. Πρόκειται για επιλογή με πολλαπλά οφέλη. 


 

Φορολογία και ομαδική ασφάλιση
 

Μια καίρια ερώτηση σχετικά με την ομαδική ασφάλιση εργαζομένων που γεννάται, αφορά στο θέμα της φορολογικής μεταχείρισης ενός τέτοιου προγράμματος. Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Τα ασφάλιστρα για ομαδική ασφάλιση υγείας θεωρούνται παραγωγική δαπάνη και απολαμβάνουν φορολογικής απαλλαγής έως του ποσού των 1.500 ευρώ ανά έτος και ανά εργαζόμενο. 
 • Τα ασφάλιστρα για ομαδική συνταξιοδοτική ασφάλιση θεωρούνται επίσης παραγωγική δαπάνη και μάλιστα χωρίς όριο, οπότε και τυγχάνουν πλήρους φορολογικής απαλλαγής.

Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης της Groupama
 

Στην Groupama Ασφαλιστική, τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης εργαζομένων προνοούν για θέματα υγείας, συντάξεων, κινδύνων και μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών καλύψεων, τοποθετώντας τον κάθε εργαζόμενο στο επίκεντρο. Παράλληλα, διακρίνονται από ευελιξία καθώς προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Αποκτώντας ένα ομαδικό πρόγραμμα Groupama, προσφέρεται μάλιστα πρόσβαση στο Group Clients Portal, ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης ομαδικών συμβολαίων. Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει μάλιστα πολλές λύσεις τόσο για τους διαχειριστές των συμβολαίων, όσο και για τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Επιπλέον, η Groupama προσφέρει πρόσθετες δωρεάν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους των ομαδικών συμβολαίων νοσοκομειακής περίθαλψης και οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 • Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες γιατρούς βασικών ειδικοτήτων στα Εξωτερικά Ιατρεία σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
 • Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις σε γιατρούς πολλών ειδικοτήτων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά έως ενός ποσού
   

Επιλέγοντας ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης κάθε επιχείρηση επενδύει στο κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων και προσφέρει μία επιπλέον παροχή στο προσωπικό της ενισχύοντας την παραγωγικότητά του.

Εγγραφείτε στο Newsletter