Αποταμιευτικά Προγράμματα για Παιδιά

Είναι σίγουρο ότι μεγαλώνοντας ένα παιδί αυξάνονται οι ανάγκες του και ταυτόχρονα αυξάνονται και τα έξοδα για την εκπαίδευση και την επίτευξη των στόχων του. Γι’ αυτό ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα για παιδιά είναι η ιδανική λύση για να κάνεις τα όνειρά του πραγματικότητα.

Τι πρέπει να γνωρίζεις για τα αποταμιευτικά προγράμματα για παιδιά
 

Το ζητούμενο για κάθε οικογένεια είναι να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών και υπό αυτό το πρίσμα η αποταμίευση αποτελεί ένα μόνιμο στόχο. Όμως μια πιθανή αλλαγή στις οικογενειακές οικονομικές προτεραιότητες μπορεί να επηρεάσει την πορεία και τελικά την επίτευξη του αποταμιευτικού στόχου, καθώς οι γονείς πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις, ενώ παράλληλα καλούνται να πάρουν τη σωστή απόφαση που μακροπρόθεσμα θα τους αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ποιες είναι οι προκλήσεις;
 

Η πιο σημαντική πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι γονείς είναι η πιστή τήρηση του προγραμματισμού, και συνεπώς η διατήρηση της συστηματικής αποταμίευσης. Είναι πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τακτική αποταμίευση, όπως για παράδειγμα τα απρόβλεπτα έξοδα, τα έξοδα για τις δραστηριότητες των παιδιών, τα έξοδα για φροντιστήρια. Αυτό φυσικά ενέχει τον κίνδυνο να διακόπτεται η αποταμίευση για ένα διάστημα, και δύσκολα να επιστρέφει κανείς με συνέπεια στον προγραμματισμό που είχε αρχικά θέσει. 

Επιπλέον, τα απρογραμμάτιστα έξοδα συνήθως οδηγούν σε πρόωρη ανάλωση των κεφαλαίων για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας. Αυτή είναι μία ακόμα εξίσου σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν συχνά οι γονείς.  

Φυσικά, η απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις είναι η συστηματική αποταμίευση και η διαχρονικότητά της, δηλαδή η χρονική διάρκεια της αποταμίευσης. Ο καθορισμός των εισφορών με βάση ένα κατώτατο ποσό σταθερά, το οποίο μπορεί να συμβαδίζει με την οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας χωρίς να επηρεάζεται ο προϋπολογισμός της, θα αποφέρει σίγουρα ένα σημαντικό κεφάλαιο τη στιγμή που το παιδί θα το έχει περισσότερο ανάγκη. 

Γι’ αυτό και τα αποταμιευτικά προγράμματα μέσα από τις διαφορετικές επιλογές που προσφέρουν αυξάνουν την πιθανότητα για επιτυχημένη εκπλήρωση του στόχου της αποταμίευσης. Προσφέροντας τη δυνατότητα να οριστεί το ύψος των εισφορών, η περιοδικότητά τους και η διάρκεια του προγράμματος, βοηθώντας τους γονείς να παραμένουν συνεπείς σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.

Ποια είναι η απόδοση;
 

Η απόδοση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που οι γονείς εστιάζουν το ενδιαφέρον τους για να επιλέξουν το αποταμιευτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στο προφίλ τους. 

Μια επιλογή είναι τα επενδυτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κεφαλαίου στη λήξη τους και η απόδοσή τους είναι κυμαινόμενη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της επένδυσης.

Επιλέγοντας τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που επιθυμείς, ανάλογα πάντα με το επενδυτικό σου προφίλ, επενδύεις -είτε περιοδικά είτε εφάπαξ- αποσκοπώντας στο μέγιστο δυνατό όφελος. Στην αρχή της επένδυσης, όταν ο χρονικός ορίζοντας είναι μακροπρόθεσμος, μπορείς να επιλέξεις μια πιο “επιθετική” επενδυτική στρατηγική, γιατί υπάρχει χρόνος προκειμένου να εξομαλυνθούν τυχόν μεταβολές και αυξομειώσεις στις τιμές των επιλεγμένων κεφαλαίων. Όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει η στιγμή της λήξης της επένδυσης, η στρατηγική γίνεται συνήθως πιο συντηρητική. Σε κάθε περίπτωση, ένα συντηρητικό προφίλ επένδυσης ενδείκνυται για τη διαφύλαξη του κεφαλαίου σου, αφού ο σκοπός της επένδυσης αφορά στο παιδί σου και το μέλλον του.

Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη διάρκεια ενός αποταμιευτικού προγράμματος;
 

Η διάρκεια ενός αποταμιευτικού προγράμματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται τόσο με την ευελιξία, όσο και με την απόδοση. 

Με δεδομένο ότι κάθε γονέας επιθυμεί η λήξη του προγράμματος να λαμβάνει χώρα σε μία σημαντική στιγμή στη ζωή του παιδιού του, όπως η ενηλικίωση ή η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, καλό είναι να έχει ελάχιστη διάρκεια μεταξύ 10 και 15 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο νωρίς αρχίσει ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα, τόσο υψηλότερη θα είναι η απόδοσή του και μεγαλύτερο το όφελος για την οικογένεια.

Εξαγορά Συμβολαίου
 

Η εξαγορά του συμβολαίου εξαρτάται από τις προβλέψεις του προγράμματος οπότε φρόντισε να λάβεις γνώση τι ισχύει σχετικά με την πρόωρη ρευστοποίηση του προγράμματος που θα επιλέξεις, σε περίπτωση που θελήσεις να προχωρήσεις σε διακοπή.  

Στα συνδεδεμένα προγράμματα με επενδύσεις το ποσό εξαγοράς υπολογίζεται από τον αριθμό και την αξία των μεριδίων που έχουν αγοραστεί μέχρι τη στιγμή της ρευστοποίησης. 

Ακόμα κι αν μια οικογένεια σταματήσει να καταβάλει τις προγραμματισμένες εισφορές το συμβόλαιό της μπορεί να ελευθεροποιηθεί κι έτσι να διατηρήσει το ήδη καταβληθέν ποσό, το οποίο θα λάβει κατά τη λήξη του συμβολαίου. 


 

Τέλος, ανάλογα πάντα με το πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα της επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι μετά από ένα διάστημα διακοπής της καταβολής των εισφορών, το συμβόλαιο μπορεί να τεθεί εκ νέου σε ισχύ εφόσον καταβληθούν οι εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα της παύσης. Στα προγράμματα της Groupama μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διακοπής καταβολής των εισφορών (contribution holiday) και επαναφοράς μετά από ένα διάστημα, χωρίς όμως την ανάγκη καταβολής των εισφορών που αντιστοιχούν στο διάστημα της παύσης. Συνήθως ο μέγιστος χρόνος διακοπής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 έτη. 

Επιλογές ρευστοποίησης κατά την καταβολή του αποταμιευτικού προγράμματος

Εκτός από την εφάπαξ καταβολή του ποσού κατά τη λήξη του συμβολαίου, στα αποταμιευτικά προγράμματα για παιδιά παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού ώστε το κεφάλαιο λήξης να λαμβάνεται σε μηνιαίες δόσεις. Ενώ, σχετικά με τη συγκεκριμένη επιλογή, παραμένει παράλληλα και η δυνατότητα ρευστοποίησης του εναπομείναντος ποσού και η εφάπαξ καταβολή του, δίχως κάποια επιβάρυνση, όποτε το επιθυμεί ο συμβαλλόμενος. 

Επιλογές εξόφλησης αποταμιευτικού προγράμματος
 

Ανάλογα με τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις δυνατότητες που προσφέρει το εκάστοτε πρόγραμμα, η πληρωμή του αποταμιευτικού προγράμματος μπορεί να πραγματοποιείται είτε μία φορά το χρόνο, είτε κάθε εξάμηνο ή τρίμηνο, ακόμα και σε μηνιαία βάση. 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού εξασφαλίζεις ότι δεν θα υπάρχει κάποια επιπλέον επιβάρυνση, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετείται με συνέπεια ο αποταμιευτικός σου στόχος. 

Ποιες είναι οι επιβαρύνσεις;
 

Τέλος, πρέπει να γνωρίζεις ότι κάθε αποταμιευτικό πρόγραμμα για παιδιά επιβαρύνεται από την ετήσια εισφορά στο εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% επί του αποταμιευόμενου κεφαλαίου. 

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση γίνεται με σκοπό να προσφέρει την αντίστοιχη κάλυψη σε γονείς και παιδί σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας, το πρόγραμμα της οποίας έχεις επιλέξει. Σε μια τέτοια περίπτωση η οικογένειά σου θα λάβει λοιπόν τη σχετική αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ ανά συμβόλαιο.

Το πρόγραμμα Αποταμίευσης και Επένδυσης της Groupama
 

Η Groupama σου προτείνει να δώσεις ώθηση στις οικονομίες επιλέγοντας τον επιτυχημένο συνδυασμό αποταμίευσης και επένδυσης. Μέσα από το πρόγραμμα “Groupama Horizon Hybrid Περιοδικό” αποκτάς πρόσβαση σε ένα επενδυτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα που σε βοηθά να δημιουργήσεις το απαραίτητο κεφάλαιο που θα καλύψει τις ανάγκες του παιδιού σου τη χρονική στιγμή που εσύ κρίνεις ότι είναι πολύ σημαντική, όπως είναι οι σπουδές του.

Με ελάχιστη διάρκεια των αποταμιεύσεων σου τα 10 έτη, μπορείς να επιλέξεις τα επενδυτικά «οχήματα» με τα οποία θα συνδέσεις το κεφάλαιό σου, το οποίο καταβάλεις σταδιακά, τηρώντας συστηματικά τον στόχο της αποταμίευσης χωρίς στερήσεις.

Το “Groupama Horizon Hybrid Περιοδικό” είναι ιδανικό για να ξεκινήσεις την αποταμίευση για το παιδί σου καθώς προσφέρει μεταξύ άλλων:

  • Χαμηλό κόστος διαχείρισης
  • Χαμηλό ποσό εκταμίευσης
  • Δυνατότητα μεγάλης διασποράς κεφαλαίων και συνεπώς μείωση του επενδυτικού ρίσκου
  • Ευελιξία αλλαγής επένδυσης χωρίς κόστος
  • Προστασία προγραμματισμένων καταβολών

Μάλιστα μπορείς να υπολογίσεις το κεφάλαιο που θέλεις να σχηματίσεις για τις σπουδές του παιδιού σου και να δεις το ποσό που χρειάζεται να αποταμιεύεις ανά μήνα ή ανά εξάμηνο ή ετησίως χρησιμοποιώντας το νέο interactive calculator της Groupama.

Εξασφάλισε λοιπόν το μέλλον του παιδιού σου, χωρίς άγχος και πίεση, επιλέγοντας ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα που θα του προσφέρει, την κατάλληλη στιγμή, τη δυνατότητα να διαμορφώσει το δικό του  αύριο και να ξεκινήσει τη δική του ζωή όπως ακριβώς την έχει ονειρευτεί.

Εγγραφείτε στο Newsletter